OM CHALLENGE

Formål

Mange mennesker med psykose har generende hørehallucinationer, og for nogle er de eksisterende behandlingsmetoder er ikke tilstrækkelige. CHALLENGE er inspireret af et engelsk randomiseret kontrolleret forsøg, “The Avatar Project” ved King’s College, hvor forskerne testede en behandling af stemmehøring, hvor psykologens stemme kunne modificeres til at lyde som de stemmer, patienten hørte, hvorved der kunne være en dialog med stemmerne, samtidig med at psykologen kunne skifte tilbage til egen stemme. Studiet byggede på en terapiform udviklet af professor Julian Leff, og professor Tom Craig stod i spidsen for forskningsprojektet. Studiet påviste effekt blandt patienter, der i gennemsnit havde haft psykose i 20 år, og hvor 77% var diagnosticeret med paranoid skizofreni (Craig et al., 2017, Lancet Psychiatry, ”Avatar therapy…”). Med CHALLENGE ønsker vi at udvikle disse muligheder yderligere med brug af virtual reality..

Forskning er afgørende for, at nye behandlingsmetoder kan implementeres bredere i sundhedssystemet, da det kræver evidens for effekt såvel som sikkerhed for, at metoden er sikker for deltagerne.

Forskningsprojektet

Der er tale om et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor halvdelen af deltagerne får CHALLENGE-terapi, og den anden fortsætter med standardbehandling. Det udvælges tilfældigt, om den enkelte deltager skal have CHALLENGE-terapi eller standardbehandling. Dette forskningsdesign er den bedste måde til at undersøge nye behandlingsmetoder, hvor fejlkilder minimeres. Projektet kan derved give os viden om, hvorvidt den nye behandlingsmetode virker og er sikker for mennesker, der ikke har haft tilstrækkelig effekt af de eksisterende tilbud.

Den teknologiske løsning er udviklet af firmaet KHORA og består af et stemmemodulationsprogram og en visuel repræsentation af stemmen. Udviklingen er foregået i tæt samarbejde med både klinikere, forskere og peers, bl.a. ved bruger-workshops.

Hvem kan være med

Målgruppen er mennesker med psykose, der trods medicinsk behandling fortsat har invaliderende stemmehøring.

CHALLENGE rekrutterer deltagere fra OPUS og F-ACT teams i Region Hovedstaden og Aalborg Universitetshospital i Region Nordjylland samt fra OPUS i Esbjerg, Region Syd.  

Samtykke

Hvis du hører til målgruppen og er tilknyttet et af de deltagende ambulatorier, vil du måske få tilbud om at deltage. Du vil så blive grundigt informeret, både mundtligt og skriftligt, og få tid til at overveje, om du er interesseret.

Deltagelse i forskning er altid frivilligt, og du kan til enhver tid ombestemme dig.

Hvornår og hvor

Rekruttering til projektet startede november 2020 og forventes at fortsætte til oktober 2022.

I projektet udføres CHALLENGE-terapien i psykiatriens lokaler i København, Aalborg og Esbjerg.

Resultater

Når projektet er færdiggjort, vil resultaterne blive udgivet i både internationale og danske tidsskrifter. Deltagernes data vil være fuldt anonymiserede.

Hvis behandlingsformen virker, håber vi at kunne implementere CHALLENGE-terapi bredt i Danmark.