KHORA

Den teknologiske løsning

Den teknologiske løsning udvikles af firmaet KHORA og består af et stemmemodulationsprogram og en visuel repræsentation af stemmen (en avatar). Udviklingen foregår i tæt samarbejde med både klinikere og peers, bl.a. ved bruger-workshops.

Læs mere om Khora her.

Ansigtsskabelse

Software skaber en visuel repræsentation af patientens indre truende stemme, hvor køn, alder og ansigtstræk alle er justerbare.

Stemmemodulation 

I programmets stemmemodulation kan terapeutens stemme ændres, så den lyder som den stemme, patienten hører. Det gøres ved at ændre på bl.a. klang, tone, køn og alder.

VR i realtime.

I terapien indgår patienten i dialog med avataren, hvor terapeuten optræder som stemmen via realtids stemmemoduleringsfunktionen. Terapeuten kan skifte mellem at bruge egen stemme og avatarens stemme.