CHALLENGE PROJEKTET

Challenge er nu i mål med rekruttering

Vi tager derfor ikke imod flere henvisninger. Vi er meget taknemmelige for de patienter, der har haft lyst til at deltage og hjælpe med at få ny viden om psykosebehandling.

De sidste deltagere går det næste halve år igennem forløbet (enten Challenge-terapi eller kontrolgruppe samt forskningsinterviews). Herefter vil vi begynde at analysere, fortolke og beskrive resultaterne.

Resultaterne vil senere blive offentliggjort – på denne side vil der komme opsummeringer og links til artikler.

Vores kliniske erfaringer med projektet er gode, så vi håber, at Challenge-terapien på sigt bliver et fast tilbud i psykiatrien.

Virtual reality mod stemmehøring

CHALLENGE er et forskningsprojekt af en ny behandlingsmetode til stemmehøring ved psykotiske lidelser.

I CHALLENGE bruges virtual reality til at skabe et simuleret miljø, hvor deltageren kan tale med sine stemmer i et trygt miljø i samarbejde med psykologen.

Rekruttering til CHALLENGE går i gang i efteråret 2020. I forskningsprojektet er det kun patienter tilknyttet psykose-ambulatorier i henholdsvis København, Aalborg og Esbjerg, der kan deltage.

Hvis CHALLENGE projektet finder god effekt af den nye metode, håber vi, at det kan implementeres bredt i psykiatrien i Danmark.